Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

Akord - Współbrzmienie kilku dźwięków jednocześnie. Nauka zajmująca się tworzeniem akordów to harmonia. Aby zagrać akord należy przycisnąć kilka strun jednocześnie chwytając struny na odpowiednich progach, dlatego akord gitarowy często nazywany jest chwytem.

Podział akordów

Akordy dzielą się na molowe, durowe, zwiększone i zmniejszone. W potocznym rozumieniu durowe to te weselsze. Poza tym akordy można podzielić na proste i barowe, w zależności od techniki gry.

Budowa akordu

Podstawowy akord składa się z trzech dźwięków. Prymy, tercji i kwinty.

 • Akord durowy jest to dźwięk podstawowy, prymę, dźwięk oddalony o tercję wielką od prymy i dźwięk oddalony o Kwintę. Kwinta jest oddalona o tercję małą od tercji.
 • Akord molowy różni się od akordu durowego, że pomiędzy prymą a tercją jest interwał tercji małej a pomiędzy tercją a kwintę jest tercja wielka
 • Akord zmniejszony ma dwie tercje małe
 • Akord zwiększony ma dwie tercje wielkie

Oznaczenia akordów

Akordy molowe oznacza się małymi literami, a durowe dużymi.

Lista akordów

 • c-moll
 • cis-moll
 • d-moll
 • dis-moll
 • e-moll
 • f-moll
 • fis-moll
 • g-moll
 • gis-moll
 • a-moll
 • b-moll
 • h-moll


Wszystkich akordów nie sposób spisać, istnieją akordy barowe, septymowe, power chordy.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.